Categorie archieven: NBvV

Update: Verplicht aanmelden van een vogelevenement bij RVO en NVWA

RVO en NVWA hebben recent bekend gemaakt dat het aanmelden van een vogelevenement, al dan

Nieuwe ronde Surveillanten opleiding 2023/202

Op verzoek van diverse leden start er een nieuwe ronde voor de cursus “Surveillanten”. De

CITES

In Onze Vogels van juni is een zeer lezenswaardig artikel van Lou Megens geplaatst. De

Nederlandse Kampioenschappen

Een zoektocht van 2 ½ jaar naar een geschikte locatie in de middenas van het

Nederlandse Kampioenschappen

Een zoektocht van 2 ½ jaar naar een geschikte locatie in de middenas van het

Certificaat houders van dieren(vogels)

Na het verschijnen van de Nieuwsbrief op 9 maart jl. hebben we getracht een aantal

Ben ik bedrijfsmatig???

Ben ik bedrijfsmatig bezig met  mijn hobby??? Deze vraag plaagt vele liefhebbers na alle onrust

Bestuursverkiezing Algemene Vergadering

In het hoofdbestuur is Rick Oudenampsen, momenteel 2e voorzitter,  aftredend en herkiesbaar. Raymond Berghouwer, bekleed

Onderzoek naar huisvestingstemperatuur papegaaien

Mw. Huizinga doet onderzoek naar de invloed van huisvestingstemperatuur op het welzijn van tropische papegaaien. Dit onderzoek

Bijzondere oorkondes eerste kweek

Tijdens het NK in 2023 zijn er drie oorkondes uitgereikt. Dhr. Wim Steenbergen 2 x