Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom

Bondsbureau NBvV
Aletta Jacobsstraat 4
4623 ZB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 – 235007
E-mail: 

Onze Vogels:
Hoofdredactie: Henk Branje

Reglementen:
Op onze download pagina vindt u in ons bondsvademecum de statuten, het huishoudelijk reglement en de diverse andere bondsreglementen.