De bond

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom

Bondsbureau NBvV
Aletta Jacobsstraat 4
4623 ZB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 – 235007
E-mail: info@nbvv.nl

Onze Vogels:
Hoofdredactie: Henk Branje

Redactieadres:
bondsbureau NBvV
t.a.v. Gert de Jonge,
postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 – 235007
gertdejonge@nbvv.nl

Advertenties:
Bondsbureau NBvV :
Tel.: 0164 – 235007

 info@nbvv.nl