Nieuwsbrief
Oktober 2023

Voor de bestuurders van verenigingen en districten, surveillanten en surveillanten-coördinatoren

 Controles van LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming)
Van verschillende kanten horen we dat de LID beurzen en tentoonstellingen bezoekt. Twee bezoekjes hebben geresulteerd in een waarschuwing. Dit betekent dat de vereniging zeer waarschijnlijk volgende keer weer een inspectie kan verwachten.

De tekortkomingen bestonden beide keren uit:

 • Het niet aangevraagd hebben van een evenementen UBN-Nummer bij RVO
 • Geen melding gemaakt te hebben bij NVWA
 • Geen Certificaat houders van dieren kunnen tonen
 • Geen Veterinaire controle uitgevoerd te hebben
 • Geen lijst met deelnemers kunnen overhandigen

Het dringende advies van de NBvV is dan ook simpel:

 • Vraag een evenementen UBN-nummer aan bij RvO op nummer 088-0424747
 • Maak een melding op de website bij de NVWA Klik op: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/tentoonstellen-en-verzamelen-dieren/aanmelden-evenementen-en-wedvluchten
 • Zorg dat een Certificaat houders van dieren paraat ligt
 • Zorg dat een lijst met deelnemers ter inzage ligt.
 • Zorg dat er een surveillant of een dierenarts (duidelijk herkenbaar) rondloopt die de Veterinaire controleformulieren en de auditformulieren kan tonen.
 • Is de surveillant even niet aanwezig, zorg dan dat iemand weet waar die al dan niet te bereiken is.
 • Weet als organisatie waar je mee bezig bent en stel een woordvoerder aan die de hele organisatie kent.

De formulieren voor de audit en de veterinaire controle zijn te downloaden vanaf de website onder het kopje “download” en vervolgens “dierenwelzijn”.

Het Certificaat houders van dieren is te verkrijgen bij de surveillanten-coördinatoren die elk districtsbestuur aangesteld heeft. De adressen van de districten staan op de website.

Met deze adviezen moet het lukken. Veel succes met de organisatie van uw evenement.

Namens het hoofdbestuur van de NBvV,

Cie D,E&W