C.O.M. (Confédération Ornithologique Mondial) de overkoepelende organisatie van de vogelbonden in de wereld.
C.O.M. Nederland is de naam voor de Nederlandse afdeling.
Bij C.O.M. Nederland zijn de volgende organisaties aangesloten:

– Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels (BEC)
– Parkieten Sociëteit (PS)
– Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)

U vindt de website van COM-Nederland hier

Leden aangesloten bij deze organisatie kunnen deelnemen aan de wereldtentoonstelling.

Binnen C.O.M. Nederland functioneert de “commissie wetgeving”, die het bestuur adviseert over alle maatregelen die van overheidswege worden voorbereid c.q. genomen.