CITES is een internationale overeenkomst tussen landen die bedreigde planten en dieren beschermt. (Auteurs Henk van de Wal en Lou Megens)

CITES (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora) doet dit door de handel in deze soorten te reguleren. Er zijn ruim 35.000 soorten aangewezen, waarvan 5.800 beschermde diersoorten. CITES kent drie verschillende beschermingsniveaus, appendix I, II en III, waarbij I staat voor het hoogste beschermingsniveau. De EU basisverordening EG 338/97 verdeelt de CITES appendices in bijlage A, B, C en D (D is minst streng en alleen in de EU beschermd) Dat is op zijn minst verwarrend. Appendices en bijlagen? En niet alle vogels onder appendix I, II of III zijn gelijk aan bijlage A, B of C! Er is echter nóg een uitzondering; sommige soorten hebben extra aandacht nodig en die noemen ze “uitgelicht”. Dat beschermingsniveau komt dus nog vóór appendix I. Wat de vogels aangaat, betreft dit alleen de grijze roodstaartpapegaai

Hoe had ik dit moeten weten? Als vogelliefhebber kun je het best je eigen vogels checken op http://speciesplus.net Je voert de wetenschappelijke naam in van je vogels en je ziet onmiddellijk of en onder welke CITES appendix je vogels vallen. Verder kun je je op de site van het RVO abonneren op de CITES nieuwsbrief. Dan krijg je iedere toekomstige wijziging aangemeld middels deze nieuwsbrief per e-mail.

De hele wetgeving rondom CITES is ongelooflijk complex en uitgebreid, vooral als we over in- of uitvoer van- en naar de EU spreken, daarom vanaf nu alleen de focus op bijlage B, die voor de meeste liefhebbers het meest verwarrend is.

Wat moet je nu doen? Controleer of je vogels binnen CITES vallen en je weet welke appendix/bijlage geldig is. Grofweg gelden de volgende eisen;

  • appendix I: speciale CITES ringen, herkomstverklaring, EU certificaat en administratie (verplicht 7 jaar bewaren) Commerciële handel is in principe verboden.
  • appendix II: gesloten pootring, herkomstverklaring, en soms een EU certificaat
  • appendix III: binnen de EU niets, bij invoer naar EU een kennisgeving en bij uitvoer buiten EU een uitvoervergunning.

Herkomst/Overdrachtsverklaring Zowel RVO als de NBvV bieden daarvan een sjabloon aan.

EU certificaat….. Dat kost euro 15 en moet aangevraagd worden bij RVO.

Administratie…. Er wordt door de RVO een format CITES administratie aangeboden. Deze administratie is echter niet verplicht voor vogels die op Bijlage B (appendix II) staan, mits de gefokte vogels een gesloten pootring dragen. U moet wél altijd de legale afkomst kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met een overdrachtsverklaring van de fokker. CITES Appendix II (bijlage B) vereist dus een gesloten pootring (een reguliere nbvv-ring), een herkomstverklaring en soms een EU certificaat.

 

Kooi- en volièrevogels die voorkomen op de Europese soortenlijst;

Bijlage B en of de CITES appendix II.

De hieronder genoemde vogelsoorten zijn aantoonbaar in Nederland gefokt en betreft uitsluitend de vogels die binnen het vraagprogramma van de NBvV passen. Park- en watervogels e.d. worden niet in deze lijst genoemd. Raadpleegd hiervoor de website van RVO. (Bron: Kooi- en volièrevogels in Nederland, Een onderzoek naar de biodiversiteit aan kooi- en volièrevogels, die aantoonbaar door vogelliefhebbers in Nederland worden gehouden, Onderzoekperiode 2002 t/m 2023, juni 2023, uitg. Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers)

Zaadetende vogels

Orde Passeriformes = zangvogels

Familie Estrildidae = prachtvinken

Geslacht Amadava
Amadava formosa                              Groene tijgerastrilde / tijgervink

Geslacht  Lonchura (synoniem Padda)
Lonchura oryzivora                            Rijstvogel, inclusief kleurmutaties.

Geslacht Poephila
Poephila cincta cincta                        Gordelgrasvink, inclusief kleurmutaties.

Familie Fringillidae = vinkachtigen

Geslacht Carduelis
Carduelis yarrellii                               Yarrell sijs

Vruchten, honing- en insectenetende vogels

Orde Bucerotiformes

Familie Bucerotidae = neushoornvogels
Geslacht Buceros
Buceros rhinoceros                            Gewone neushoornvogel

Geslacht Penelopides
Penelopides panini                            Filippijnse neushoornvogel

Orde Musophagiformes

Familie Musophagidae  = toerako’s
Geslacht Tauraco
Tauraco corythaix                              Witkamtoerako
Tauraco erythrolophus                       Roodkuiftoerako
Tauraco fischeri                                 Fischer’s Toerako
Tauraco hartlaubi                               Hartlaub’s Toerako
Tauraco leucolophus                         Witkuiftoerako
Tauraco leucotis                                Witwangtoerako
Tauroco livinstonii livinstonii              Livingstone Toerako
Tauraco livingstonii cabanisi             Cabani Toerako
Tauraco persa persa                         Groenkuiftoerako
Tauraco persa buffoni                        Buffon’s Toerako
Tauraco porphyreolophus                  Purperkuiftoerako
Tauraco schalowi                               Schalow’s Toerako
Tauraco schuetti                                Zwartsnaveltoerako

Orde Passeriformes = zangvogels

Familie Leiotrichidae = gaailijsters
Geslacht Garrulax
Garrulax canorus                               Witbrauw/ Bruinegaailijster

Geslacht Leiothrix
Leitrix argentauris                              Zilveroor nachtegaal
Leiotrix lutea                                      Japanse nachtegaal

Geslacht Liocichla
Liocichla omeinensis                          Omei timalie

Familie Muscicapidae = vliegenvangers

Geslacht Copsychus
Copsychus malabaricus                    Schamalijster  (per 23 februari 2023)

Familie Sturnidae = spreeuwen
GeslachtGracula
Gracula religiosa                                Grote Beo

Familie Thraupidae = tangaren
Geslacht Gubernatrix
Gubernatrix cristata                           Groene kardinaal

Geslacht Paroaria
Paroaria capita                                   Mantel of geelsnavel kardinaal
Paroaria coronate                              Roodkuif kardinaal

Geslacht Tangara
Tangara fastuosa                               Veelkleuren tangara

Familie Ramphastidae = toekans en arassari’s

Geslacht Pteroglossus
Pteroglossus aracari                          Zwartnek arassari

Geslacht Ramphastos
Ramphastos sulfuratus                      Zwartborst toekan
Ramphastos toco                               Reuzen toekan
Ramphastos tucanus                         Roodsnavel toekan
Ramphastos vitellinus                        Groefsnavel of dottergele toekan

Orde Psittaciformes = Papegaaiachtigen

Familie Psittacidae, Loriidae en Cacatuidae
Alle vogelsoorten die behoren tot de Orde Psittaciformes, dus Lori’s, Kaketoes, Papegaaien en Parkieten staan op de Bijlage B van de Europese soortenlijst.

Hierop zijn uitzonderingen;

  1. alle soorten die geplaatst zijn op de Bijlage A
  2. de Grasparkiet, de Halsbandparkiet, de Valkparkiet en de Agapornis roseicollis komen niet voor op Bijlage B , noch op Bijlage A.
    Aanvulling  juni 2023:
    Voor een uitgebreidere informatie rond de actuele CITES regelgeving verwijzen we naar de monografie CITES, rond de wet en regelgeving in relatie tot het houden en fokken van bedreigde uitheemse kooi- en volièrevogels, versie juni 2023 en naar de website www.RVO.nl De monografie is geschreven door de Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving NBvV en heeft als documentnummer 2023 DE&W 10. Dit document is te downloaden van de website van de NBvV.