Vogel2022
De Nederlandse Kampioenschappen

Aan de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en standhouders van Vogel2022,

Helaas moeten we u mededelen dat Vogel2022 niet doorgaat. De Werkgroep ziet geen mogelijkheden om een show te organiseren en het Hoofdbestuur ondersteunt dat.

De beperkingen die het coronavirus ons allemaal opleggen zijn te groot om dit evenement te organiseren.

We verwachten dat de deelname minimaal zal zijn en dat het commercieel gezien, zowel voor de NBvV als voor de standhouders onverantwoord zal zijn om aan deel te nemen.

Al diegenen die inmiddels de moeite genomen hebben om in te schrijven als deelnemer, als vrijwilliger of als standhouder, heel erg bedankt daarvoor. We hopen u volgend jaar wederom in te mogen schrijven.

Wellicht dat er voor u op de Mondial in Piacenza nog mogelijkheden zijn.

Namens Werkgroep en Hoofdbestuur,

Klaas Snijder voorzitter

Word lid van de NBvV

Deze afdelingen zijn aangesloten bij de NBvV, de grootste vogelbond van de wereld!

Onze Vogels

Het fullcolour clubmagazine van de NBvV verschijnt 12 x per jaar.

 

Dierenwelzijn 

  • Fokbeleid NBvV
  • Houderijrichtlijnen
  • Papegaaienziekte
  • Vogelgriep
  • Monografie CITES
  • Overdrachtsverklaring
  • Regels voor markten en beurzen
  • en nog veel meer….

Vogelindex

Zoek en vind per vogel in de Vogelindex;
Vraagprogramma code, naam en wetenschappelijke naam, ringmaat, Cites, TT-kooi

Multimedia

Kweekverslagen, Dierenwelzijn, Voeding, Ziekten, Video enz.

Facebook Vogelliefhebbers Nederland

Lezing organiseren?

Zoek en vind: NBvV Catalogus lezingen en presentaties 2021

Lid worden van de NBvV

  Word lid van de NBvV

“Vogel” Nederlands Kampioenschap 

Lees hier alles over het NK

Laatste nieuws

10 januari 2022 in NBvV

Mondial Piazenca afgelast

Helaas is de Mondial in Piazenca op het laatste moment afgelast. De Italiaanse autoriteiten achten het niet verantwoord om dit evenement toestemming te geven, dit vanwege COVID en de in…
Read More
10 december 2021 in NBvV

Mondial Italië 2022

HET KAN NOG!!! Het inschrijven voor de Mondial 2022 in Piacenza (Italië) loopt fantastisch. Aanmeldingen van rond 700 vogels zijn binnen. Er zijn kwekers die hun inschrijving hebben laten afhangen…
Read More
14 november 2021 in NBvV

Covid

Vogelvrienden, Het leek zo goed te gaan, maar opnieuw gooit Corona roet in het eten. Er zijn al verenigingen en districten die hun tentoonstelling gecanceld hebben. Sommige verenigingen hebben net…
Read More