Laatste nieuws

Reactie van NBvV, PS en BEC op AHR

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers: www.nbvv.nl Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels; www.bec-info.com Parkieten Sociëteit; www.parkietensocieteit.nl (Met dank aan medewerking Gert van Dooren

Lees verder
Stemformulier verspreide leden

Stemformulier te gebruiken bij het uitbrengen van uw stem op de voorstellen zoals opgenomen in de agenda en stukken voor

Lees verder
Grensverkeeer / Eigen verklaring

Beneluxregeling interpretatie Ten aanzien van de interpretatie van de Benelux regeling hebben we nog navraag gedaan bij de jurist van

Lees verder
Met vogels de grens over!

Beneluxregeling (allen geldig voor tentoonstellingen) Ten aanzien van de interpretatie van de Benelux regeling hebben we nog navraag gedaan bij de

Lees verder

Vogelindex

Zoek en vind per vogel in de Vogelindex;
Vraagprogramma code, naam en wetenschappelijke naam, ringmaat, Cites, TT-kooi

Lezing organiseren?

Zoek en vind: Catalogus presentaties en lezingen