KEURMEESTER WORDEN BIJ DE NBvV ??

Keurmeesters zijn binnen onze bond belangrijke, zo niet onmisbare mensen.
Immers het zijn deze mensen, die op de tentoonstellingen de vogels keuren. Daarnaast is een keurmeester heel vaak een vraagbaak voor de liefhebbers, want hij heeft immers “doorgeleerd”!

Op dit moment heeft de bond nog voldoende keurmeesters, maar over enkele jaren, begint het aantal problematisch te worden, want er haken vanwege hun leeftijd op dit moment meer keurmeesters af, dan dat er door opleiding bijkomen. Dus moeten we tijdig zorgen voor voldoende aanwas.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  • lid zijn van de NBvV
  • u moet ouder zijn dan 18 jaar
  • u moet bereid zijn om er vrije tijd in te steken
  • enthousiasme is erg belangrijk
  • u heeft een redelijke kennis beschikken over de vogels waarnaar uw belangstelling uitgaat.

Er zijn opleidingen voor:

  • kleurkanaries
  • vorm-en postuurkanaries
  • tropische vogels
  • gras-,grote parkieten en (dwerg)papegaaien
  • zangkanaries

De opleiding wordt gegeven door geroutineerde keurmeesters van de NBvV. De keurmeesters van de NBvV hebben in de wereld een hele goed reputatie. En zij verrichten dan ook keuring in heel Europa, maar ook in de Verenigde Staten.

Hierboven staat summiere informatie.
Wilt u meer weten over de start van de opleidingen, over de duur, de cursusplaats, over de moeilijkheidsgraad enz. neem dan contact op met:

Voor tropische vogels en parkieten:
Henk de Vos
030-2618766

Voor Zangkanaries:
E. Buizer
Tel. 06-36208353
email: 

Voor KM-opleiding Kleur- en Postuurkanaries:
Jan Boons
Tel : 06 41271925

TECHNISCHE INFORMATIE EN STANDAARDEISEN.
Technische informatie vindt u op een speciaal onderdeel van onze site nl. keurmeesters.nbvv.nl. De keurmeestersverenigingen proberen deze site zoveel mogelijk up to date te houden.