Nieuwsbrief
Gemiddeld 2 keer per jaar geeft het district een Nieuwsbrief uit die verstuurd wordt naar alle aangesloten afdelingen van het district en ereleden of leden van verdienste.
In deze nieuwsbrief worden berichten vermeld die tussentijds van belang kunnen zijn voor de aangesloten verenigingen.

Concept notulen 4 oktober 2019 district Zuid Holland
Concept notulen 3 mei 2019 District Zuid-Holland

Voorzitter
Kees Diepstraten (a.i.)
Tel. 06-14124493

Secretaris
Bas van Driel
Tel. 06-18819214
Tel. 010-5116094

(Voorzitter Rayon 2)

Penningmeester
L. Wooning
Tel. 0182-385921
Bankrekening nummer districtkas
NL78INGB0007830105

(Voorzitter Rayon 3)

Commissaris
Hans van Egmond
06-17767740

(Voorzitter Rayon 1)

Commissaris
(Voorzitter Rayon 5)
Lex Kaptein
Tel. 06-12616179