Stuur ons een email () met de volgende gegevens.

  • Welke categorie: “afdelingen” of “overige” links.
  • Geef het district op als het om een afdeling gaat.
  • De link naar de website, bijvoorbeeld https://nbvv.nl
  • De naam van de link b.v. VV onze vogels Uden

Als het om een wijziging gaat vermeld dan ook het oude website adres zodat we die ook kunnen vinden.

De NBvV heeft het recht om links te weigeren.
Denk hierbij aan commerciële links, links waar pop-up’s met spyware in staan enz, deze worden niet geplaatst.