District Utrecht telt 30 afdelingen waarvan er 10 vanuit Noord Holland zijn ingedeeld bij District Utrecht.

Activiteiten 2023

Najaarsvergadering op 17 oktober 2023
Clubgebouw Vogelzang (van de Soester Vogelvrienden)
Aanvang 20:00 uur.
Molenstraat 8d, 3764 TG Soest.
Telefoon: 06-22557945

Jeugd-districts-dag op 28 oktober 2023
Clubgebouw E.U.K.V. (219)
Oregondreef 33, 3565 BE Utrecht.
Contactpersoon: Freek Luider.

Telefoon: 030-2421782

Districtstentoonstelling 2023
van 12 t/m 16 december 2023
Organisatie: EVvV Almere (A39)
Congreszaal 2, Sas van Gentlaan 12,
1324 CT Almere.
Contactpersoon: Piet Stigter.

Telefoon: 06-38043490

Vacature districtsbestuur
Momenteel is er één vacature binnen ons districtsbestuur. Kandidaten kunnen zich melden bij de districtssecretaris.

Voorzitter:
Ronald van der Putten

06-22399614

Secretaris:
Jos van Valkenburg

06-25057397

Penningmeester:
Theo van Staalduinen

06-29193200

Commissaris:
Johan van den Bremer

06-22557945

Commissaris:
Hans van Rooijen

06-10797002

Commissaris:
Jannes Rosendal

06-53240106

Commissaris:
Vacant

Ereleden:
Hans Klören
Cees Westland
Lid van verdienste:
Cees van Lunteren