Nieuwsbrief   Oktober 2023

Voor de bestuurders van verenigingen en districten, surveillanten en surveillanten-coördinatoren

UPDATE:

Grensverkeer voor vogels!
Eerder is al gesproken over de gesprekken die Commissie Dierenwelzijn-Ethiek en Wetgeving gevoerd heeft met NVWA en LNV over de mogelijkheid om binnen de BeNeLux een ontheffing te krijgen voor vervoer van vogels zonder AHR-certificering via de NVWA vanuit Nederland en via FAVV vanuit België. Binnen de Europese regelgeving is daar ruimte voor.
Op initiatief van Nederland is een verzoek naar Brussel gegaan namens de drie landen en dat heeft een groen licht gekregen. Echter: Het laatste woord is aan de BeNeLux-raad. Wanneer die voor 1 november geen bezwaar gemaakt heeft, is het dus mogelijk om weer met vogels over de grens naar België en Luxemburg te gaan richting een tentoonstelling, of om vogels vanuit België en Luxemburg te ontvangen zonder AHR-certificering.

Wat nu te doen????
Voor de deelnemer:
Tot 1 november verandert er niks. U moet uw vogels aanbieden voor een gezondheidscertificaat bij de NVWA wanneer u de grens overgaat.
Voor een organiserende club:
Tot in ieder geval 1 november: Als club moet u een Tracesnummer aanvragen (zie eerdere publicaties) wanneer u vogels van buitenlandse deelnemers wilt ontvangen.
Na 1 november is het hopelijk mogelijk dat al deze belemmeringen verdwijnen voor de BeNeLux-landen. Houd de website en nieuwsbrieven goed in de gaten. Wij communiceren naar u zodra we de toestemming en de eventuele nieuwe verplichtingen van LNV doorgekregen hebben. (De aanmelding bij NVWA en de aanvraag van een evenementen UBN-nummer blijft ten alle tijden een verplichting).

Advies:
Wilt u deelnemen na 1 november in België of Luxemburg, vraag dan of u onder voorbehoud kunt inschrijven, afhankelijk van de beslissing van de BeNeLux-raad en afhankelijk van mogelijke verplichtingen die dan alsnog worden ingevoerd.
Ontvangt uw vereniging jaarlijks deelnemers uit België of Luxemburg? Overweeg de mogelijkheid om onder voorbehoud in te kunnen schrijven.
Geldt dit ook voor de overige buitenlanden, zoals buurland Duitsland?
Helaas niet. Wellicht dat er met Duitsland in de toekomst ook afspraken gemaakt kunnen worden, maar dat zal dit jaar niet meer gebeuren.
Verkoop vanaf een tentoonstelling!

Let op! Dit betreft alleen vogels van een deelnemer die in het buitenland vogels te koop aanbiedt vanuit de tentoonstelling.
Op vogelshows zijn we echter niet gewend om vogels vanuit de tentoonstelling te verkopen, maar bij de EE is het juist een van de charmes om wedstrijddieren te kunnen kopen en verkopen.
Door de AHR-regels werd dit echter onmogelijk. Wedstrijdvogels moeten immers verplicht terugkeren naar het land van herkomst.
Echter; de dierenwelzijn commissie van de EE heeft het in Brussel voor elkaar gekregen om dit toch mogelijk te maken binnen de regelgeving van de AHR. Nogmaals: 99% van de verenigingen van de NBvV hebben niks te maken met deze regels, alleen die verenigingen die buitenlandse deelnemers ontvangen.

De regel: Wedstrijdvogels die met een AHR-certificering de grens over gaan om deel te nemen aan een tentoonstelling mogen onder voorwaarden toch verkocht worden op die tentoonstelling, maar alleen aan een inwoner van het land waar de tentoonstelling gehouden wordt.

De voorwaarden aan de hand van voorbeelden;
Deelnemer A uit NL verkoopt aan een houder B uit NL
Deelnemer A uit ander land (op een Nederlandse show) verkoopt aan houder B uit NL
Deelnemer A uit ander land mag GEEN dieren verkopen aan een houder uit een ander land dan NL.

Dus: Wanneer een buitenlandse deelnemer op een Nederlandse show een mooi bod op zijn wedstrijdvogel krijgt, dan mag hij die alleen verkopen aan een Nederlander.
Wanneer een Nederlandse deelnemer een bod krijgt op zijn vogel tijdens bijvoorbeeld de Mondial in Spanje, dan mag de Nederlander de vogel alleen verkopen aan een Spanjaard.
In de praktijk zal dit echter allemaal heel lastig te controleren zijn.

Al met al hebben we als commissies van de NBvV en EE toch al een aantal succesjes geboekt en wellicht volgt er meer. Een overleg met NVWA is door de NBvV reeds gepland en een overleg met RVO en LID is in de maak. Wordt vervolgd!

Namens het hoofdbestuur van de NBvV,
Cie D,E&W