Binnen de NBvV functioneren op dit moment diverse speciaalclubs. De speciaalclubs zijn bedoeld, de naam zegt het eigenlijk al, voor de liefhebbers, die zich willen specialiseren in één bepaalde tak van onze liefhebberij. De speciaalclubs hebben bijna allemaal een eigen clubblad, houden clubkampioenschappen en beleggen vergaderingen en studiedagen. Zij hebben goede contacten met de keurmeestersverenigingen en kunnen op die manier zorgen dat er goede standaardeisen komen. En groot aantal heeft zijn eigen indeling van regionale speciaalclubs.

Om lid van een speciaalclub te zijn dient men, als men in Nederland woont, lid te zijn (bij voorkeur via een afdeling) van de NBvV. De secretariaatsadressen en andere informatie van de speciaalclubs staan hieronder.

Voorzitter:
Dhr. L. Wooning,
Dam 8
2871 CS Schoonhoven
Telefoon: 0182-385921
Email:

Secretaris:
Dhr. A.J. Hulsman
Noordmaad 4
8431TZ Oosterwolde
Telefoon: 06-15137718
Email:

ZANGKANARIES Afkorting: Soort vogels: Contact: Website: Facebook: Logo:
Spanish Timbrado Society STS Zangkanaries M. Sprangers
06-12887765
Klik hier Klik hier
Speciaalclub L.S.H. Harzers LSH Zangkanaries B. Rhee
0546-825987
Klik hier
Speciaalclub Waterslagers “De Nachtegaal” LSWD Zangkanaries J.J. de Bruine
0527-688488
Klik hier Klik hier
Speciaalclub Zang NZHU NZHU Zangkanaries P. Hagenaars
06-10474218
Klik hier
KLEUR- & POSTUURKANARIES Afkorting: Soort vogels: Contact: Website: Facebook Logo
Nederlandse Kleurkanarie Club NKC Kleurkanaries M. van Eerden
010-4834226
Klik hier Klik hier
Nederlandse Postuurkanarie Vereniging NPV Postuurkanaries H.M.H.C. Onstenk
06-53891234
Klik hier Klik hier
Nederlandse Speciaalclub Mozaïek Kanaries NSMK Mozaïek kanaries H.H.J.S. van der Kolk
06-50256912
Klik hier
Speciaalclub Kleurkanaries SCK Kleurkanaries J. van Bennekom
035-6562027
Klik hier Klik hier
Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland SKNN Kleurkanaries A.J. Hulsman
06-15137718
Klik hier Klik hier
TROPISCHE VOGELS Afkorting: Soort vogels: Contact: Website: Facebook Logo
Nederlandse Zebravinken Club NZC Zebravinken E. Kuijpers
073-5210343
Klik hier Klik hier
Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken SCAP Afrikaanse Prachtvinken R. Wilbers
06-30995230 (na 18:00 uur)
Klik hier Klik hier
Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines AP Australische Prachtvinken en Papegaai Amadines Jos van Valkenburg
06-25057397
Klik hier Klik hier
Speciaalclub van Insecten- en vruchtenetende Vogels SCIVV Tropische Insecten- en vruchtenetende Vogels Rob Poels (waarnemend)
Klik hier Klik hier
Speciaalclub Japanse Meeuwen en overige Lonchura’s JMC Japanse Meeuwen en Lonchura’s P. Linskens
06-17394904
Klik hier Klik hier
Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadines Nederland SNGN Gouldamadines R. Berghouwer
06-11793194
Klik hier Klik hier
Werkgroep Amerikaanse Sijzen WAS Amerikaanse sijzen A. Wijsman
06-53106740
Klik hier Klik hier
Werkgroep voor Ploceidae WvP

Wevers, Wida’s, Mussen, Widavinken en Staal- of Atlasvinken S. Wakker
06-41618505
Klik hier klik hier
EUROPESE CULTUUR VOGELS Afkorting: Soort vogels: Contact: Website: Facebook Logo
Speciaalclub Europese Cultuurvogels SEC Europese Cultuurvogels T. de Boer
06-13211143
Klik hier Klik hier
Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels SCIVV Europese Insecten- en vruchtenetende Vogels Rob Poels (waarnemend)
Klik hier Klik hier
PARKIETEN Afkorting: Soort vogels: Contact: Website: Facebook Logo
Parkieten Speciaalclub PSC Parkieten (Groot en klein) F. Boeren
0165-327156
Klik hier Klik hier

Korte toelichting per tabel:

  • In de eerste kolom staat de naam van de speciaalclub (SC) volledig.
  • In de tweede kolom staat de afkorting van de betreffende SC, zoals deze veelal wordt gebruikt ;
  • In de derde kolom staat voor welke vogelsoort de betreffende SC staat;
  • In de vierde kolom komt u bij het eerste (1e) aanspreekpunt van de betreffende SC. Wilt u meer contactpersonen van die betreffende SC opzoeken, dan zult u op hun eigen website moeten kijken.
  • Via de vijfde kolom kunt u de webpagina van de betreffende SC raadplegen;
  • In de zesde kolom staat of de betreffende SC een Facebook-pagina heeft of niet (veld is dan leeg).
  • In de laatste kolom staat het logo van de SC;

NB: Dus waar in een kolom de tekst “Klik hier” staat, wordt u, indien u dat item aanklikt, naar een andere pagina geleid voor meer informatie van die betreffende speciaalclub.