NBvV.nl/shop

Op NBvV.nl/shop kunt u o.a. alle gebruiks artikelen bestellen voor uw TT.

LedenNBvV.nl

Website voor de afdelingscommissaris.

RingenNBvV.nl

Onze ringen bestel website.

Vogelindex.nl

In deze index zijn ruim 12.600 vogels opgenomen, welke u gemakkelijk kunt doorzoeken. U krijgt dan de volgende gegevens te zien;
Groepsindeling
Wetenschappelijke benaming
1e Nederlandse benaming
2e Nederlandse benaming
3e Nederlandse benaming
4e Nederlandse benaming
Ringmaat
CITES bijlage
Bijlage EG
Vogelrichtlijn c.q Habitatrichtlijn
Aantal jaren EK
Soort kooi
Opmerking

Ook kunt u via de website door middel van link makkelijk zoeken naar verdere informatie, plaatjes en films.

Keurmeesters.nbvv.nl

Website die in eerste instantie is bedoeld voor de keurmeesters van de bond, maar die ook zeer veel nuttige informatie bevat voor de liefhebber die vogels inzendt naar een tentoonstelling.

Externe websites

Niet in beheer van de NBvV

VogelMarkt.net

De website voor vraag en aanbod op het gebied van vogels.
Dagelijks komen er tientallen nieuwe advertenties bij.

VogelCafe.nl

Het is de bedoeling van ons vogelcafé dat wij in een gezellige sfeer elkaar helpen bij onze hobby en gedachten en ideeën uitwisselen. Als je op tentoonstellingen en beurzen komt is de sfeer altijd gemoedelijk en heeft iets van “jongens (en meisjes) onder elkaar”. Zo’n sfeertje willen wij ook graag in ons vogelcafé. Graag zouden we je ook wat te drinken aanbieden, maar dat gaat nog niet via internet.

DeVogelLiefhebber.nl

Vele filmpjes, foto’s en artikelen kunt u nu al bekijken. Bijzonder zijn de maandbladen Onze Vogels. Deze zijn van 1978  nu online te lezen.  Van tijd tot tijd zal de website verder aangevuld worden met nieuwe interessante artikelen en filmpjes.