Om het bestuur van de bond zo dicht mogelijk bij de leden te brengen is ons land verdeeld in 11 districten.
Het district is weer onderverdeeld in afdelingen. Het district wordt geleid door een bestuur, dat door de afdelingen wordt gekozen.
De voorzitter van het district heeft zitting in de bondsraad.

Het districtsbestuur heeft o.a. taken op het gebied van het tentoonstellingsprogramma, de voorbereiding van de algemene vergadering van de bond en uiteraard een ondersteunende rol naar de afdelingen.

In elk district wordt jaarlijks in december de districtstentoonstelling gehouden.
De organisatie daarvan is meestal in handen van een afdeling, maar geschiedt in nauw overleg en onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur.

Wij kennen de volgende districten:

Groningen
De voorzitter a.i. van het districtsbestuur is de heer Klaas Wezeman

Friesland
De voorzitter van het districtsbestuur is de heer Arend Vissia

Drenthe
De voorzitter van het districtsbestuur is de heer René Schonewille

Overijssel
De voorzitter van het districtsbestuur is de heer Harry Oude Vrielink

Gelderland
De voorzitter van het districtsbestuur is de heer Wim Theloosen

Utrecht
De voorzitter van het districtsbestuur is de heer Ronald van der Putten

Zuid-Holland
De voorzitter (ad interim) van het districtsbestuur is de heer Lex Kaptein

Zeeland
De voorzitter van het districtsbestuur is de heer L. Quist

West Noord Brabant
De voorzitter van het districtsbestuur is de heer Jack Burm

Oost Noord Brabant
De voorzitter van het districtsbestuur is de heer Antoon Tijhuis

Limburg
De voorzitter a.i. van het districtsbestuur  is de heer Wim Bastiaans