Bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zijn zo rond de 600 plaatselijke verenigingen aangesloten, verdeeld over elf districten.
Deze verenigingen zijn geheel zelfstandig, hebben eigen statuten en reglementen, voeren een eigen beleid en een eigen financieel beheer.

Als een vereniging zich aansluit bij de bond blijft deze zelfstandigheid behouden.
De leden van een aangesloten vereniging zijn automatisch lid van de bond, thans ongeveer 20.000.
Zij ontvangen allen het fraaie maandblad “Onze Vogels”

De verenigingen betalen voor een volwassen lid € 26,- per jaar aan bondscontributie. Voor jeugdleden is dit bedrag  € 14,-.
De contributie per vereniging is nogal verschillend en varieert van € 30 ,- tot € 50,- per jaar, maar lagere en hogere bedragen komen ook voor (dit bedrag is dan inclusief de bondscontributie).

Bijna elke afdeling organiseert eenmaal per jaar een tentoonstelling, hetgeen als een hoogtepunt wordt ervaren. Het is voor de vereniging en voor de leden een unieke gelegenheid om met de hobby naar buiten te treden.

Via de afdeling kan elk lid ringen bestellen.
Het lid zijn van een afdeling betekent dat men ook gebruik kan maken van de faciliteiten van een afdeling zoals b.v. het bezoeken van informatieve contactavonden, het lenen van tentoonstellingskooien, het gebruik maken van kennis van andere kwekers enz.
Klik hier voor een overzicht van de websites van verenigingen bij u in de buurt. Een volledig overzicht van de secretariaten van alle aangesloten afdelingen vindt u op het kaartje bij “lid worden“.