RVO en NVWA hebben recent bekend gemaakt dat het aanmelden van een vogelevenement, al dan niet met verkoop vanaf heden verplicht .
Vanaf heden is het verplicht om evenementen met vogels (zoals tentoonstellingen en vogelbeurzen) aan te melden bij RVO waar een evenementen UBN-nummer wordt toegekend. Vervolgens meldt u het vogelevenement aan bij de NVWA.

In deze bijlage leest u hoe dit alles in zijn gaat.