Hier vindt u de laatste berichten:

Reactie van NBvV, PS en BEC op AHR

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers: www.nbvv.nl Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels; www.bec-info.com Parkieten Sociëteit; www.parkietensocieteit.nl (Met dank

Stemformulier verspreide leden

Stemformulier te gebruiken bij het uitbrengen van uw stem op de voorstellen zoals opgenomen in

Grensverkeeer / Eigen verklaring

Beneluxregeling interpretatie Ten aanzien van de interpretatie van de Benelux regeling hebben we nog navraag

Met vogels de grens over!

Beneluxregeling (allen geldig voor tentoonstellingen) Ten aanzien van de interpretatie van de Benelux regeling hebben we

Nieuwsbrief maart 2024

Download hier de Nieuwsbrief van maart 2024

Vogel 2024

Op de website staan nog een aantal zaken als naslagwerk. De klassementswinnaars, eerste kweek oorkondes

Nieuwsbrief december 2023

Download hier de Nieuwsbrief van december 2023

Draaiboek Vogelgriep

Op diverse pluimveebedrijven in  is vogelgriep uitgebroken. Alle beperkingen zijn weer van kracht. Lees hierover

Nieuwsbrief november 2023

Download hier de nieuwsbrief van november 2023

Update BeNeLux en AHR

Nieuwsbrief   Oktober 2023 Voor de bestuurders van verenigingen en districten, surveillanten en surveillanten-coördinatoren UPDATE: Grensverkeer