In Onze Vogels van juni is een zeer lezenswaardig artikel van Lou Megens geplaatst. De website van de nbvv is daarop aangepast. Nu komen er echter veel vragen op het bondsburo, vaak om te bevestigen of iets juist gelezen is of niet. Lees het artikel; van Lou nog eens goed. Mocht u meer willen weten over deze lastige materie, download dan de monografie over Cites versie juni 2023. Deze vindt u in de map Downloads. Klik voor een overzicht van Bijlage B vogels op het kopje “ringen” en vervolgens “CITES”.