Voorlichtingsbulletin februari 2021+ aanvulling staat online

By 13 februari 2021 februari 17th, 2021 NBvV

IN DIT BULLETIN VINDT U INFORMATIE OVER:

• De nieuwe Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen
• Uw mogelijkheden bij fusieplannen
• De betaling van NBvV-facturen

Je kunt hem hier downloaden.

Aanvulling Nieuwsbulletin februari 2021.

In dit bulletin vindt u aanvullende informatie op hetgeen in het vorige bulletin gesteld werd over de “Wet Bestuur en Toezicht”.
Dit n.a.v. enkele reacties die binnen kwamen.
Sommige zaken daarin werden gelezen als zijnde een verplichting, terwijl het een advies betrof.
Gelieve hier nota van te nemen.

Tevens treft u informatie over de Facebook groep van de NBvV aan.

U kunt hem hier downloaden.

NBvV.nl | VogelMarkt.net | shop.NBvV.nl | VogelCafe.nl | NBvV VogelIndex