Van twee kanten bereikte ons dit vervelende nieuws

  1. Het eerste voorbeeld is een nieuwsbericht welke te zien is op:
    https://www.rtvoost.nl/nieuws/1496677/Taakstraf-geeist-tegen-illegale-vogelhandelaar-die-ook-op-markt-in-Zwolle-handelde
  2. Het tweede betreft een drietal casussen onderzocht door de Universiteit van Tilburg en opgetekend in Tijdschrift voor Criminologie,

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/drie-perspectieven-op-de-illegale-vogelhandel-in-nederland.pdf

De NBvV houdt zich verre van illegale praktijken en wil met deze voorbeelden de vogelliefhebbers waarschuwen voor deze handelwijze.

Het Hoofdbestuur