HET KAN NOG!!!
Het inschrijven voor de Mondial 2022 in Piacenza (Italië) loopt fantastisch. Aanmeldingen
van rond 700 vogels zijn binnen. Er zijn kwekers die hun inschrijving hebben laten afhangen
van het al dan niet door gaan van de Nederlandse Kampioenschappen. Helaas moest deze
geannuleerd worden.
De lichten voor de Mondial staan echter op groen verzekerd Italië ons. COM Nederland heeft
besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar 17 december.
U kunt dus nog meedoen. Een prachtige ervaring. Voor vervoer naar Italië zorgt COM NLD.
Ook de gezondheidscontrole van de vogels is door hen op geweldige wijze verzorgd.
Voor meer informatie zie www.com-vogels.nl