Helaas is de Mondial in Piazenca op het laatste moment afgelast. De Italiaanse autoriteiten achten het niet verantwoord om dit evenement toestemming te geven, dit vanwege COVID en de in de nabijheid heersende Vogelgriep. De Nederlandse inzenders krijgen z.s.m. bericht van COM NL hoe alles verder afgehandeld wordt.

De NBvV bedankt alle bestuurders, convoyeurs en keurmeesters die zich tevergeefs ingespannen hebben in de voorbereidingen.

Hoofdbestuur NBvV