Beneluxregeling (allen geldig voor tentoonstellingen)
Ten aanzien van de interpretatie van de Benelux regeling hebben we nog navraag gedaan bij de jurist van LNV en we concluderen de ruimste opvatting:
Als er een evenement georganiseerd wordt in N-B, Limburg of Zeeland kunnen vanuit heel België vogels Nederland binnenkomen. Als het georganiseerd wordt in Utrecht (bijv.) gaat die vlieger niet op, dan zijn de gewone regels van toepassing. Andersom; als een evenement in België wordt georganiseerd (waar dan ook) mogen vogels vanuit geheel Nederland zonder certificaat België binnenkomen. Voor hoenders wel opletten. België verlangt een NCD vaccinatie per injectie. Deze moet dus wel door de dierenarts worden uitgevoerd. Een praktisch middel is de combinatie NCD en IB.

Wat te doen?

U wilt meedoen in het buitenland aan een tentoonstelling. U dient een certificering aan te vragen bij NVWA.
U wilt mee doen in België aan een tentoonstelling: U vult een Eigen verklaring in mag mee doen zonder verdere certificering.
Uw vereniging organiseert een TT in Noord-Brabant, Zeeland of Limburg. Belgen mogen meedoen zonder certificering, wel dienen ze een Eigen verklaring in te leveren.

Geldt dit ook voor Duitsland?
Helaas niet. Wellicht dat er met Duitsland in de toekomst ook afspraken gemaakt kunnen worden, maar dat zal dit jaar niet meer gebeuren. U moet uw vogels aanmelden voor een certificering bij de NVWA.

Voor alle clubs die buitenlandse deelnemers verwachten geldt:
De aanmelding bij NVWA en de aanvraag van een evenementen UBN-nummer blijft ten alle tijden een verplichting voor alle tentoonstellingen. Archiveer de Eigen verklaringen.

Verkoop vanaf een tentoonstelling!
Let op! Dit betreft alleen vogels van een deelnemer die in het buitenland vogels te koop aanbiedt vanuit de tentoonstelling.
Op vogelshows zijn we echter niet gewend om vogels vanuit de tentoonstelling te verkopen, maar bij de EE is het juist een van de charmes om wedstrijddieren te kunnen kopen en verkopen.
Door de AHR-regels werd dit echter onmogelijk. Wedstrijdvogels moeten immers verplicht terugkeren naar het land van herkomst.
Echter; de dierenwelzijn commissie van de EE heeft het in Brussel voor elkaar gekregen om dit toch mogelijk te maken binnen de regelgeving van de AHR. Nogmaals: 99% van de verenigingen van de NBvV hebben niks te maken met deze regels, alleen die verenigingen die buitenlandse deelnemers ontvangen.

De regel: Wedstrijdvogels die met een AHR-certificering de grens over gaan om deel te nemen aan een tentoonstelling mogen onder voorwaarden toch verkocht worden op die tentoonstelling, maar alleen aan een inwoner van het land waar de tentoonstelling gehouden wordt.

De voorwaarden aan de hand van voorbeelden;
Deelnemer A uit NL verkoopt aan een houder B uit NL
Deelnemer A uit ander land (op een Nederlandse show) verkoopt aan houder B uit NL
Deelnemer A uit ander land mag GEEN dieren verkopen aan een houder uit een ander land dan NL.

Dus: Wanneer een buitenlandse deelnemer op een Nederlandse show een mooi bod op zijn wedstrijdvogel krijgt, dan mag hij die alleen verkopen aan een Nederlander.
Wanneer een Nederlandse deelnemer een bod krijgt op zijn vogel tijdens bijvoorbeeld de Mondial in Spanje, dan mag de Nederlander de vogel alleen verkopen aan een Spanjaard.
In de praktijk zal dit echter allemaal heel lastig te controleren zijn.

Al met al hebben we als commissies van KleindierNed en EE toch al een aantal succesjes geboekt en wellicht volgt er meer. Een overleg met NVWA is door de NBvV reeds gepland en een overleg met RVO en LID is in de maak. Wordt vervolgd!

Namens het hoofdbestuur van de NBvV,
Cie D,E&W