Aan de bestuurders van de districten en verenigingen van de NBvV,

Geachte bestuurders,

Van verschillende kanten krijgen we het verzoek om de uiterlijke inleverdatum van de stemming voor de AV-voorstellen te verlengen tot 1 oktober. Het hoofdbestuur heeft gemeend om dit te honoreren. Veel verenigingen zeggen meer tijd nodig te hebben om een ledenraadpleging te kunnen houden.
Een groot aantal verenigingen heeft nl. het organiseren van een verenigingsactiviteit tot nader orde uitgesteld, dit i.v.m. de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt.

Het uitstellen van de AV zou dan wellicht ook voor de hand liggen, maar toch meent het hoofdbestuur om als het enigszins kan de AV wel door te laten gaan.
We vinden het namelijk van belang dat Huub Mertens en Albert Zomer beiden niet als a.i. voor langere tijd in het bestuur moeten zitten en ook willen we graag de financiële boeken over 2019 afsluiten.
Verder is het hoofdbestuur twee jaar lang bezig geweest om de statuten aan te herzien, dit omdat de oude statuten wettelijk gezien niet correct waren. Uitstel vinden we dan ook zeer ongewenst.

We roepen u dan ook op om de stem van uw leden wel door te geven aan de secretaris van uw district. Wanneer een ledenraadpleging middels een verenigingsavond niet mogelijk, is het wellicht een optie om uw leden per mail, of anders, op de hoogte te brengen van het belang om hun mening te laten horen, zodat u als bestuur op een verantwoorde wijze uw stem namens de leden van uw vereniging uit te brengen. We hopen dat u hier een manier in zult vinden.

De stemmen kunnen ingeleverd worden tot en met 31 september 2020. Verspreide leden mailen hun stem naar het bondsbureau.
Veel succes.

Het Hoofdbestuur