Algemene Vergadering 17 oktober a.s.

By 11 augustus 2020 NBvV

Hier vindt u het stemformulieren. Afdelingsbesturen kunnen dit tot 1 september a.s. inleveren bij het secretariaat van hun district en onze Verspreide Leden  kunnen het voor hen bestemde formulier tot 01 september a.s. mailen naar info@nbvv.nl

NBvV.nl | VogelMarkt.net | shop.NBvV.nl | VogelCafe.nl | NBvV VogelIndex