Update: Ik woon in een Beperkingsgebied. Wat mag ik dan?
Als je geen loopvogels (risicovogels) op je erf hebt, mag je gewoon met je gezelschapsvogels naar een vogelevenement elders.
Heb je naast gezelschapsvogels ook loopvogels, de risicovogels, zoals een toom kippen, kwartels, eenden, enz. dan mag je helaas geen enkele vogel vervoeren en kun je niet meedoen aan een tentoonstelling. Ook niet met gezelschapsvogels!

Update: Wat zijn “gezelschapsvogels”? Dat zijn de niet-risicovogels die hobbymatig gehouden worden, zoals onder anderen de kanaries, exoten en parkieten.

Update: En wie zijn de “risicovogels”? Dat zijn; kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae)

Update: Ik (ben lid van de NBvV en) ben bedrijfsmatig met vogels bezig. Wat mag ik dan woonachtig in een Beperkingsgebied?
Je hebt een “ inrichting” en dan mag je geen vogels vervoeren of naar een vogelevenement.

Welke beperkingen zijn er nu er vogelgriep in Nederland heerst?
Bij ruiming van een pluimveebedrijf wordt een 10km Beperkingsgebied ingesteld. In die zone mag geen vogelevenement gehouden worden. Dit duurt minimaal 30 dagen.
Op www.lnv.nl vind je waar dit geldt.

En hoe zit dat buiten zo’n Beperkingsgebied?
Een tentoonstelling of vogelbeurs kan gewoon doorgaan, maar loopvogels zoals, kwartels en patrijzen niet!

En hoe zit dat met onze loopvogels?
Loopvogels zoals kwartels en patrijzen moeten afgeschermd blijven en mogen niet vervoerd worden, dus ook niet worden tentoongesteld. Dit geldt in heel Nederland.

Gaat Vogel2022 door nu met corona?
We wachten af welke maatregelen gaan gelden begin december. Half december of eerder nemen we een beslissing.
Een anderhalve meter show gaan we niet organiseren.

Wordt er een CoronaCheck toegepast?
Ja, iedereen heeft een QR nodig.

Moet ik wachten met inschrijven tot er zekerheid is?
Inschrijven kan gerust. Bij niet doorgaan krijgt u het inschrijfgeld terug.

Hoe bestel ik kaartjes?
Net als de vorige keer kunt u een catalogus en toegangskaartjes online bestellen. Wacht hier nog wel even mee, want bij niet doorgaan kosten de transactiekosten de NBvV extra geld.