In 2019 verscheen de eerste uitgave van deze monografie, als lesmateriaal bij de cursus NBvV-Surveillant. In 2020 is deze monografie aangevuld met de bepalingen die van toepassing zijn op het aantonen van de legaliteit van vogels die op de bijlage B van de Europese soortenlijst staan.
Wij willen als commissie dank zeggen aan collega’s, die met hun nuttige opmerkingen het mogelijk hebben gemaakt, de originele versie te verbeteren.

In het bijzonder zeggen we dank aan ing. T.I.Schelvis, Adviseur CITES van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Naast een aantal toevoegingen geeft zij aan dat deze monografie een goede uitleg geeft aan de huidige CITES verordeningen.