19-02-2021
Het hoofdbestuur heeft besloten de tuchtcommissie opdracht te geven een onderzoek te starten jegens een van haar leden wegens overtreding
(vastgesteld na veroordeling door het Openbaar Ministerie i.v.m. illegale handel in en bezit, alsmede verwaarlozing van exotische vogels) van artikel 7 van de statuten. Het betreffende lid is gedurende het onderzoek geschorst.

E.e.a. houdt  conform artikel 8-lid 4 van de statuten onder meer in dat gedurende de periode dat een lid geschorst is hij geen toegang heeft tot een algemene vergadering respectievelijk een afdelingsvergadering. Betrokkene kan aldaar niet aan een stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten zijn ontzegd. De belanghebbende geledingen binnen de NBvV zijn over e.e.a. geïnformeerd.  

Update:
Het hoofdbestuur heeft het advies van de tuchtcommissie overgenomen en het betreffende lid geroyeerd,  wat onder anderen inhoudt dat betreffend lid, naast het verliezen van het lidmaatschap van de NBvV ook geen ringen meer bij de NBvV kan bestellen.

Het Hoofdbestuur