Een zoektocht van 2 ½ jaar naar een geschikte locatie in de middenas van het land en vervolgens
eigenlijk naar elke geschikte locatie, waar dan ook in Nederland, in de juiste periode en tegen
redelijke kostprijs heeft niets opgeleverd. Bijna was terugkeer naar Zutphen gelukt, echter een
medische situatie van de beheerder en dus uitval en aanstelling van een nieuwe beheerder met
bijbehorende communicatiestoring gooide roet in het eten.
Elke mogelijke hal is onderhand bezocht, van Radio Kootwijk, Ahoy Rotterdam, Nieuwegein tot
Barneveld. De goedkoopste accommodatie was 48.000, de duurste 148.000 euro en dat exclusief
servicekosten. Onmogelijke bedragen voor de NBvV, ook gezien de invulling van de laatste NK qua
aantal deelnemers.

Afgelopen jaar zijn wij in contact gekomen met het bestuur van de “Noordshow”. Een eigen
organisatie vallend onder de KLN, vergelijkbaar met een district van de NBvV. Zij organiseerden al
jaren een indoorevenement eerst in Zuid-Laren, toen in Assen en nu in Hardenberg. Zij organiseren
een groot indoorevenement, met de grootste indoor kinderboerderij van Nederland en tevens
keuringen van de zogenaamde “haren” (konijnen, cavia’s en marmotten) en “veren” (kippen, eenden,
duiven). Deze wordt bezocht door ruim 5000 bezoekers.
Vogels werden node gemist, dus werd de NBvV benadert. De ligging Hardenberg en datum was
echter een obstakel. Gesprekken met de exploitant om van datum te ruilen met een ander
evenement bleek onmogelijk. Om een NK niet voorbij te laten gaan hebben er gesprekken
plaatsgevonden en deze hebben ons, mede omdat er ook geen alternatieven zijn, enthousiast
gemaakt. De kostprijs van de hal wordt verrekend naar ¾ voor de “Noordshow” en ¼ voor ons.
Hetgeen een aanzienlijke kostenverlichting betekend. Er is een eigen catering / verzorging mogelijk
tijdens de opbouw dagen. Parkeren is gratis gedurende alle dagen. De hallen zijn fantastisch en de
samenwerking biedt vele mogelijkheden. In onze ogen een win – win situatie dus!
Het hoofdbestuur en de bondsraad is zich er van bewust dat de ligging voor de Nederlandse
deelnemers uit het westen en zuiden van ons land niet gunstig is, maar heeft geen ander alternatief.
Ook de datum is niet optimaal vanwege de COM wedstrijd in Spanje (aansluitend en gedeeltelijk
overlappend). Dezelfde situatie als in 2023 Italië.

Wij hebben echter geen andere mogelijkheid. Wij hopen door deze mogelijkheid, de kosten voor
iedereen te drukken, daarom gaan wij vooralsnog eenmalig naar Hardenberg om te kijken hoe de
samenwerking ons bevalt. Mogelijk kunnen wij door de lage onkosten, een hoger bezoekersaantal en
van gezinnen (en dus jeugd) en hopelijk uw medewerking bij inzenden van vogels, voor de eerste
keer naar een quitte spelende of winstgevende NK toe. Het hoofdbestuur zegt toe de ogen en oren
open te houden voor een locatie met gunstigere ligging en datum.