Com Nederland

C.O.M. (Confédération Ornithologique Mondial) de overkoepelende organisatie van de vogelbonden in de wereld.
C.O.M. Nederland is de naam voor de Nederlandse afdeling.
Bij C.O.M. Nederland zijn de volgende organisaties aangesloten:

– Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels (BEC)
– Parkieten Sociëteit (PS)
– Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)

Leden aangesloten bij deze organisatie kunnen deelnemen aan de wereldtentoonstelling.

Binnen C.O.M. Nederland functioneert de “commissie wetgeving”, die het bestuur adviseert over alle maatregelen die van overheidswege worden voorbereid c.q. genomen.

 

Aankondiging COM 2022 Valencia

Vraagprogramma COM 2021