NBvV

NBvV
Bondsbureau NBvV

Aletta Jacobsstraat 4
4623 ZB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 - 23 50 07
Fax: 0164 - 23 90 20
E-mail: info@nbvv.nl

Onze Vogels:
Redactiecoördinatie:
Hans van der Stroom

Redactieadres:
bondsbureau NBvV
t.a.v. Hans van der Stroom,
postbus 74,
4600 AB Bergen op Zoom
hansvanderstroom@nbvv.nl

Advertenties:
NBvV: René van Loon
Telefoon: (0164) 23 50 07


VOGEL 2015

in de Americahal
te Apeldoorn van 8 t/m 11 januari 2015
Lees meer>>

 

14 dec Ministerie versoepelt maatregelen rond Vogelgriep !
Het ministerie heeft zojuist de maatregelen rond de vogelgriep versoepeld.

Dit houdt in dat onze bondsshow "Vogel 2015"  met zéér grote waarschijnlijkheid door gaat !

Voor alle inschrijvers geldt: mocht er alsnog een kink in de kabel komen dan wordt het inschrijfgeld niet geïncasseerd . En als er geïncasseerd is, en daarna alsnog de show niet doorgaat dan wordt u inschrijfgeld terug gestort !

Hoofdbestuur NBvV

Aanpassing maatregelen vogelgriep
per 4 december 2014 te 00.00 uur


De maatregelen in de 3 en 10 kilometer beschermings- en toezichtsgebieden rond de besmette bedrijven blijven 30 dagen van kracht.

Het westen van Nederland (regio A - zie kaartje) wordt gezien als een risicogebied. Om die reden blijven in dit risicogebied alle beperkende maatregelen van kracht die nu gelden, zoals een totaal vervoersverbod van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruik strooisel. De maatregelen voor de hobbymatig gehouden vogels binnen het risico gebied blijven van kracht. Dus de vogels niet over de grens van deze regio vervoeren. Ook het jachtverbod blijft hier gelden. Deze maatregelen blijven in ieder geval de komende 14 dagen in stand, dus tot 18 december te 00.00 uur.De ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte blijft in heel Nederland van kracht. Voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte (dus ook de kooi en volièrevogels) geldt deze verplichting alleen in de beschermings- en toezichtsgebieden van 3 en 10 km.

Verder geldt een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee.

Het verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte (dus ook kooi en volièrevogels) blijft van kracht, voor het gehele land en dit duurt volgens het ministerie tot 18 december te 00.00 uur.

Voor de rest van Nederland geldt dat er, met uitzondering van het beschermings- en toezichtsgebied bij Kamperveen, geen specifieke regio-indeling meer gehanteerd wordt. Dit betekent dat we de vogels binnen dit deel van Nederland kunnen vervoeren.

laatste nieuws

1-12-2014 Inschrijving bondsshow
20-11-2014 ATTENTIE !!! OPNIEUW VOGELGRIEP (Donderdag 20 November 15.15 uur)
7-11-2014 Het nieuwe vraagprogramma voor 2015-2019 is uit.
27-10-2014 Verkeerde berichten via Facebook,
25-9-2014 NBvV op de komende Dibevo vakbeurs

nieuws van de Overheid

3-7-2014 Nieuwsbrief CITES mei juni 2014
8-5-2014 Nieuwsbrief CITES maart april 2014
10-3-2014 Nieuwsbrief CITES januari februari 2014

nieuwsbrief

Aan of afmelden voor de nieuwsbrief

zoeken

Doorzoek de website van de NBvV.

De NBvV is internationaal aangesloten bij:
COM-Mondial Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture