De Werkgroep voor Ploceidae (wevers, wida’s en mussen) organiseert op zondag 1 maart een bijéénkomst in Nieuwegein.

We willen graag ook andere geïnteresseerden van de NbvV uitnodigen voor de bijéénkomst.

Er zullen 2 presentaties gegeven worden.

Door Franc:

In september 2019 vertelde Franc over ( Deel 1):
Verleden, heden en toekomst van de relatie tussen de mens en vogels met daarbij de nadruk op de ontwikkeling van de vogelliefhebberij in Nederland. De wijze waarop in Nederland met (tropische) vogels werd en wordt omgegaan, heeft door de eeuwen heen een grote ontwikkeling doorgemaakt. Die ontwikkeling gaat verder en heeft in de nabije toekomst gevolgen.

Deel 2: Hoe de relatie mens en vogels zich ontwikkelde tot wet- en regelgeving vanaf ongeveer 1900.

Door Arnout:
De voorzitter van de werkgroep, Arnout de Vries,  werkt sinds 2018 als manager Educatie bij Stichting Vogelpark Avifauna. Dit vogelpark is het oudste vogelpark ter wereld en heeft ongeveer 2200 dieren over 250 soorten. Hij zal meer vertellen over de educatie in het park, de fokprogramma’s en het park in het algemeen, waarbij de wevers zeker niet mogen ontbreken.

We vragen 5 euro vergoeding voor de lunch, inclusief koffie of thee.

Wilt u zich aanmelden voor de bijéénkomst, dan kan dat via onderstaand emailadres.