Er is hoogpathogeen Vogelgriep vastgesteld. In heel Nederland is een ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven van kracht. Hobbyhouders van hoenderachtigen, kippen, watervogels en loopvogels dienen hun vogels af te schermen voor mogelijke besmetting van buiten. Bijvoorbeeld door de vogels op te hokken, of in volières te plaatsen. De tentoonstellingen kunnen dus doorgang vinden voor de vogels in ons vraagprogramma, behalve de loopvogels, zoals kwartels, patrijzen, enz. Deze zijn ook bij de NBvV nu uitgesloten van de tentoonstellingen. Echter: Binnen een Beschermingsgebied (10km zone) is helaas wel het vervoer van alle vogels en een verzamelverbod (TT) van kracht.

Houd de website van LNV in de gaten voor het laatste nieuws. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/26/besmetting-vogelgriep-bij-leghennen-op-pluimveebedrijf-zeewolde-landelijke-ophokplicht-van-kracht

Deze website is leidend voor ons.

Het hoofdbestuur