Sinds jaar en dag produceerde de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zelf de ringen voor haar leden en derden. In een veelvoud van ringmaten waren dat er meer dan 1.000.000 per jaar. In het jaar 2022 is de NBvV gestopt met de eigen productie – een besluit waaraan niet alleen bedrijfseconomische consequenties verbonden zijn, maar zeker ook gevoelsmatige.

Op 02 mei 2022 maakte de ringenafdeling van het bondsbureau de allerlaatste serie ringen: een speciale uitgave van ringen met een diameter van 15.0 mm, voorzien van het kweeknummer “NBVV” en de volgnummers 11 t/m 25.

De ring met de inscriptie “NB22 NBVV 25” is derhalve de allerlaatste ring die de NBvV in eigen productie gemaakt heeft. Daarmee is deze serie een uniek collectorsitem. De NBvV heeft gemeend deze serie te veilen en de opbrengst daarvan beschikbaar te stellen voor wederopbouw/ondersteuning van onze zusterorganisatie Zoocbit in Ukraine.

Uiteraard zijn de ringen voorzien van een gewaarmerkt certificaat van echtheid.

Een bod op dit unicum kan uitgebracht worden tot uiterlijk zondag 12 juni a.s. via onze facebookpagina of middels een mail naar o.v.v. “bod laatste ringen”.