Op 24 november jl. bereikte ons het bericht dat erelid Pierre Stijnen, oud-voorzitter van de ANBvV, onverwacht is overleden.

Pierre is heel lang voorzitter geweest van gewest Limburg, waarna hij na het vertrek van de oud-voorzitter van de ANBvV deze functie op zich heeft genomen.
Dit was een flinke klus na een wat twijfelachtig beleid in de jaren daarvoor. Samen met Gerard van der Meijden en Bart Braam heeft hij weer richting kunnen geven aan de organisatie.
Pierre was ook zeer actief binnen gewest Limburg, waar hij zich bleef inzetten voor de gewestelijke show. Na zijn afscheid als voorzitter van de ANBvV, heeft hij zijn geliefde functie binnen het gewest weer opgepakt.
Tijdens de fusie met de NBvV heeft hij zich ingespannen om district Limburg weer op de kaart te zetten en is ook daar weer toegetreden tot het bestuur.

Daarnaast is hij vele jaren voorzitter geweest van COM Nederland en heeft hij jaren als convoyeur onze vogels begeleid naar vele COM wedstrijden.
Ook als keurmeester voor kleurkanaries en Europese cultuurvogels heeft hij zijn sporen verdiend. Pierre was tijdens alle technische bijeenkomsten aanwezig en liet ook tijdens die bijeenkomsten van zich horen.

Wij wensen zijn familie en al zijn Vogelvrienden heel veel sterkte toe.

Namens NBvV en COM Nederland, Rein Grefhorst