Ten gevolge van een betreurenswaardige fout bij de drukker van het lidmaatschapsbewijsje hebben de leden bij het maandblad van maart een kaartje ontvangen waarop essentiële informatie zoals het kweeknummer ontbreekt. Uiteraard wordt e.e.a.; gecorrigeerd: in april ontvangt iedereen nogmaals een kaartje – deze keer de juiste!