Naar aanleiding van onze nieuwe werkwijze voor het bestellen van de ringen ontvangen wij veel reacties. Gelukkig zit daar ook opbouwende kritiek bij: leden en verenigingen hebben moeite met het feit dat de service voor nieuwe leden (binnen 3 maanden bestellen en dan geen spoedkosten, maar wel spoedbehandeling) kwam te vervallen. Ook wordt gevraagd naar de mogelijkheid om gedurende het hele jaar normale bestellingen voor het lopende jaar te kunnen plaatsen en niet (zoals voorheen) na 1 april alleen nog als spoedbestelling.

De NBvV luistert naar haar leden! Daarom komen beide bovengenoemde mogelijkheden beschikbaar in het nieuwe bestelsysteem. Dat kost even tijd om t eprogrammeren, maar de verwachting is dat e.e.a. binnen 14 dagen geregeld is. Dus eventjes geduld a.u.b.: er wordt aan gewerkt!