Reactie NBvV op nieuwe Wet dieren

Het hoofdbestuur van de NBvV heeft kennis genomen van de pas aangenomen nieuwe dierenwet die in 2023 in zal gaan. Het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag is de kern van de wet.
De NBvV (maar ook de collega-dierhouderijorganisaties verenigd in KleindierNed) heeft in haar fokbeleid reeds omschreven waar een vogelliefhebber zich aan dient te houden. Het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag is hierbij het uitgangspunt en wij vinden dat we hiermee voldoende dierenwelzijn kunnen bewerkstelligen.
De NBvV is graag bereid om samen met de overheid deze houderijrichtlijnen indien nodig verder te ontwikkelen.

Hoofdbestuur NBvV