Vogeldiefstal

We vermelden hieronder de recente diefstallen. Recentere diefstallen hebben ons niet bereikt.

Gaanderen, 27 februari 2020
In Gaanderen zijn 21 kleurkanaries gestolen (15 rood-intensief en 6 agaat-intensief) met het kweeknummer 7SKS.

Erica (DR) 14 februari 2020
In Erica zijn een aantal Agaporniden uit een volière gestolen, voornamelijk DD-groen en Opaline. De vogels zijn van 2019 en geringd met kweeknummer 9FUX.

Schaijk, 18 februari 2020
Hierbij vermelding van diefstal vogels in Schaijk – S24.
Naast diefstal van zebravinken, kanaries zijn er een groot aantal parkieten – Kakarikies, Turquiosines en Bourkes parkieten –  ontvreemd.
Dit is gebeurd in de nacht van donderdag 13/2 op vrijdag 14/2.
De vogels zijn nagenoeg allemaal geringd met kweeknummer 9RHE.