Noodzakelijke entbewijzen tegen pseudo-vogelpest (NCD)

Inzenders van grondvogels dienen bij het inbrengen van de vogels een geldige entverklaring of een kopie daarvan af te geven. Deze entverklaring kan bij het uitkooien weer teruggehaald worden bij het tentoonstellingssecretariaat.

NB.: tijdens controles door dierenartsen is afgelopen TT-seizoen gebleken dat de geldige officiële entverklaringen tegen pseudo-vogelpest voorzien dienen te zijn van de ringnummers/identificatienummers van de geënte vogels; de verklaring dient door de dierenarts zelf ondertekend te zijn met vermelding van de geregistreerde soort entstof die hij men gebruikt heeft. Een formulier hiervoor kunt u hier downloadenOok is het sinds kort mogelijk om, mits bekwaam, zelf de entstoffen toe te dienen. Informeer hiervoor bij uw dierenarts.