District Zuid Holland

Nieuwsbrief
Gemiddeld 2 keer per jaar geeft het district een Nieuwsbrief uit die verstuurd wordt naar alle aangesloten afdelingen van het district en ereleden of leden van verdienste.
In deze nieuwsbrief worden berichten vermeld die tussentijds van belang kunnen zijn voor de aangesloten verenigingen.

Concept notulen 4 oktober 2019 district Zuid Holland

Concept notulen 3 mei 2019 District Zuid-Holland

Voorzitter
Lex Kaptein
Tel. 06-12616179
lexkaptein@upcmail.nl

Secretaris
Bas van Driel
Tel. 06-18819214
Tel. 010-5116094
bastiaanvandriel@ziggo.nl
(Voorzitter Rayon 2)

Penningmeester
L. Wooning
Tel. 0182-385921
Bankrekening nummer districtkas
NL78INGB0007830105
fr.wooning@live.nl
(Voorzitter Rayon 3)

Commissaris
Hans van Egmond
06-17767740
jtmvanegmond@telfort.nl
(Voorzitter Rayon 1)

Commissaris
(Voorzitter Rayon 5)
Lex Kaptein
Tel. 06-12616179
lexkaptein@upcmail.nl