District Utrecht

District Utrecht telt 30 afdelingen waarvan er 10 vanuit Noord Holland zijn ingedeeld bij District Utrecht.

Activiteiten 2023

Najaarsvergadering op 17 oktober 2023
Clubgebouw Vogelzang (van de Soester Vogelvrienden)
Aanvang 20:00 uur.
Molenstraat 8d, 3764 TG Soest.
Telefoon: 06-22557945

Jeugd-districts-dag op 28 oktober 2023
Clubgebouw E.U.K.V. (219)
Oregondreef 33, 3565 BE Utrecht.
Contactpersoon: Freek Luider.
fjluider@hotmail.com
Telefoon: 030-2421782

Districtstentoonstelling 2023
van 12 t/m 16 december 2023
Organisatie: EVvV Almere (A39)
Congreszaal 2, Sas van Gentlaan 12,
1324 CT Almere.
Contactpersoon: Piet Stigter.
vogelverenigingalmere@gmail.com
Telefoon: 06-38043490

Vacature districtsbestuur
Momenteel is er één vacature binnen ons districtsbestuur. Kandidaten kunnen zich melden bij de districtssecretaris.

Voorzitter:
Ronald van der Putten
rjvanderputten@gmail.com
06-22399614

Secretaris:
Jos van Valkenburg
jos.valkenburg@xs4all.nl
06-25057397

Penningmeester:
Theo van Staalduinen
staalduinen49@hotmail.com
06-29193200

Commissaris:
Johan van den Bremer
johan@vandenbremer.com
06-22557945

Commissaris:
Hans van Rooijen
hans.van@rooijen.org
06-10797002

Commissaris:
Jannes Rosendal
rosen538@ziggo.nl
06-53240106

Commissaris:
Vacant

Ereleden:
Hans Klören
Cees Westland
Lid van verdienste:
Cees van Lunteren