Vergaderingen
De District vergadering vindt in principe 2 maal per jaar plaats.
De voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering, waarin wordt bekendgemaakt of de aangevraagde data voor de jaarlijkse afdelingstentoonstelling kan worden gehonoreerd, worden gehouden in Soest, in het clubgebouw Vogelzang, (van De Soester Vogelvrienden) , Molenstraat 8d, 3764 TG te Soest, Telefoon 06-25555455.

Voorzitter
(Ronald) R.J.van der Putten
Dr. Rupertlaan 11
3761 XR Soest
tel.: 035-6090297
rjvanderputten@gmail.com

Secretaris
(Jos) J.G.J. van Valkenburg
Klompenmakersgilde 89
3994 XD Houten
Mobiel 06-25057397
jos.valkenburg@xs4all.nl

Penningmeester
Theo van Staalduinen
Wildenburgstraat 49
3833 HB Leusen
Telefoon 033 – 4944867
Staalduinen49@hotmail.com

Commissaris
Johan H.F. van den Bremer
Mariastraat 18
3762 CW Soest
Telefoon 0622 – 557945
johan@vandenbremer.com

Commissaris
Hans van Rooijen,
Burg. de Beaufortweg 55,
3833 AE Leusden.
Telefoon 06-10797002.
hans.van@rooijen.org

Jeugdzaken
Coördinator Jeugd: vacature