District Limburg

District Limburg heeft een eigen website: www.district-limburg.nl

Voorzitter a.i.:
Wim Bastiaans
Brechtstraat 55
5925 BX Venlo-Blerick
06-17192818
wjbastiaans57@outlook.com

Secretaris:
Leo Smeets
St.Lambertusweg 28
5953 CJ Reuver
Tel.: 077-4741659 / 06-11859473
lsmeets28@home.nl

Penningmeester:
Piet Ubachs
Past. Haesenstraat 4
6181 HW Elsloo
Tel.: 06-81754990
ubachsp@live.nl

2de Penningmeester:
Gerard Souren
Mercuriusstraat 2
6043 XE Roermond
Tel.: 0475-323266 / 06-43001772
ghh.souren@ziggo.nl

2de Voorzitter:
Vacant

Erevoorzitter: Mr. H. Stienen
Lid van Verdienste: J. van Kempen , H.Branje, H.v/d Linden, H.v. Seggelen, J.Wijnhoven, H.Gerits.