District Groningen

Voorzitter
J. de Vries
tel.: 06-22159966
johan67devries@ziggo.nl

Secretaris
R. Lokhorst
tel.: 06-46321311
roy.lokhorst@gmail.com

Penningmeester
W. Noordveld
tel.: 06-10947654
w.noordveld@hetnet.nl

 

 

Ereleden NBvV
W. Zijlstra

Lid van Verdienste NBvV
J. Perdon