District Groningen

Bezoek ook de eigen website van het district:
www.nbvv-districtgroningen.nl

Voorzitter a.i.
S. Westerhof
tel.: 06-30308081
sjoerdwesterhof@kpnmail.nl

Secretaris
S. Westerhof
tel.: 06-30308081
sjoerdwesterhof@kpnmail.nl

Penningmeester
Heino Dekker
tel: 0597-591934
heino.dekker@ziggo.nl

Bestuurslid
K.H. de Groot, Delfzijl
tel.: 06 – 175 12 873
khdegroot@hotmail.com

Bestuurslid a.i.
Jaap Buze
tel.: 06 – 82461273

Bestuurslid
Erik Scheerhoorn
tel.: 06-18309278

Ereleden
K.A. Veen
T. Veen-Siekmans
F. Martena
K.Kars
W. Zijlstra

Ereleden NBvV
W. Zijlstra

Lid van Verdienste NBvV
J. Perdon