District Groningen

Bezoek ook de eigen website van het district:
www.nbvv-districtgroningen.nl

Voorzitter
Wiebe Zijlstra
tel.: 0596 622451

Secretaris
S. Westerhof
tel.: 06-30308081

Algemeen adjunct
Vacant

Bestuurslid A.i
K.H. de Groot, Delfzijl
tel.: 06 – 175 12 873
khdegroot@hotmail.com

Penningmeester
Heino Dekker
tel: 0597-591934
heino.dekker@ziggo.nl

Adviseur T.T./Computer zaken
K. Kars 2e Exloermond

Ereleden
K.A. Veen
T. Veen-Siekmans
F. Martena
K.Kars

Ereleden NBvV
W. Zijlstra
J. Perdon