Bondsbureau

Adres:
Aletta Jacobsstraat 4
4623 ZB Bergen op Zoom

Postadres:
postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
0164 – 235007
info@nbvv.nl

Bankrekeningen:
NL 96 INGB 0001148324 / NL 55 ABNA 0468959262

De openingstijden zijn op werkdagen van 8.30 -12.30 uur.

Alle functies binnen de bond worden verricht door vrijwilligers. Het spreekt vanzelf dat met een grote bond als de onze niet alle werkzaamheden door bestuurders kunnen worden gedaan. De bond heeft dan ook een eigen bondsbureau waar 2 mensen fulltime en 4 mensen parttime werken in vaste dienst.

De taken van het bondsbureau zijn:

  • De leden- en abonnementenadministratie van “Onze Vogels”
  • De registratie van kweeknummers
  • Het verzorgen van de financiĆ«le administratie
  • De vervaardiging van vele soorten drukwerk als keurlijsten, ringenbestelformulieren, formulieren voor de ledenadministratie, enz. enz.
  • Het inkopen en verzenden van NBvV artikelen
  • Het vervaardigen van ca. 1 miljoen ringen en het doen van de gehele ringenadministratie
  • Het doen van uitnodigingen voor vergaderingen van hoofdbestuur, bondsraad, districtsbijeenkomsten, etc. en het verzorgen van de notulen en voortgang van alle activiteiten die daar uit voortkomen
  • De informatieverstrekking aan leden, afdelingen, districten en speciaalclubs via voorlichtingsbulletins en Vraag&Aanbod, advertenties en bondsmededelingen voor Onze Vogels
  • Het verzorgen van de correspondentie en beantwoorden van telefonische en per e-mail binnenkomende vragen.