Bondsbureau

Adres:
Aletta Jacobsstraat 4
4623 ZB Bergen op Zoom

Postadres:
postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
0164 – 235007
info@nbvv.nl

Bankrekeningen:
NL 96 INGB 0001148324 / NL 55 ABNA 0468959262

De openingstijden zijn op werkdagen van 8.30 -12.30 uur.

Het spreekt vanzelf dat met een grote bond als de onze niet alle werkzaamheden door bestuurders kunnen worden gedaan. De bond heeft dan ook een eigen bondsbureau waar 2 mensen fulltime en 4 mensen parttime werken in vaste dienst.

De taken van het bondsbureau zijn:

  • De leden- en abonnementenadministratie van “Onze Vogels”
  • De registratie van kweeknummers
  • Het verzorgen van de financiĆ«le administratie
  • De vervaardiging van vele soorten drukwerk als keurlijsten, ringenbestelformulieren, formulieren voor de ledenadministratie, enz. enz.
  • Het inkopen en verzenden van NBvV artikelen
  • Het vervaardigen van ca. 1 miljoen ringen en het doen van de gehele ringenadministratie
  • Het doen van uitnodigingen voor vergaderingen van hoofdbestuur, bondsraad, districtsbijeenkomsten, etc. en het verzorgen van de notulen en voortgang van alle activiteiten die daar uit voortkomen
  • De informatieverstrekking aan leden, afdelingen, districten en speciaalclubs via voorlichtingsbulletins en Vraag&Aanbod, advertenties en bondsmededelingen voor Onze Vogels
  • Het verzorgen van de correspondentie en beantwoorden van telefonische en per e-mail binnenkomende vragen.