Beurzen

REGELS VOOR HET HOUDEN VAN EEN VOGELMARKT OF VOGELBEURS

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers volgt een beleid dat gericht is op de optimalisering van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels. Een beleid dat wordt onderschreven door C.O.M. Nederland. Dit beleid wordt niet alleen gevoerd ten aanzien van het houden, verzorgen en kweken van deze vogels, maar het strekt zich ook uit tot het traject van aankoop en verkoop van deze vogels.

Lees hier de complete regelgeving “Regels voor het houden van een vogelmarkt of vogelbeurs” (tabblad “De bond”).

Alle op deze site vermelde markten of beurzen hebben verklaard te voldoen aan deze regels en dragen derhalve ons keurmerk. U kunt dat ook ter plekke herkennen aan het feit dat zij het hierbij geplaatste logo mogen voeren.

Als bezoeker heeft u dus op voorhand de zekerheid dat u bij uw bezoek aan een van deze evenementen terecht komt op een plaats waar het welzijn van de vogels volgens ons reglement gewaarborgd is. Bij twijfel daarover zullen wij dat controleren. Wij vragen u als bezoeker om samen met ons de kwaliteit van deze markten en beurzen te bewaken! Voor vragen, klachten en/of opmerkingen kunt u daarom altijd bij ons terecht. U kunt ons mailen via info@nbvv.nl