Geachte inzender voor VOGEL2023,

Bij het programmeren van de achterliggende software voor de tentoonstelling zijn een aantal pijnlijke fouten zijn gemaakt. Daar is geen schuldige voor aan te wijzen – het betreft een typisch geval van pech. IT’ers zijn nu eenmaal niet per definitie deskundig op het gebied van vogeltentoonstellingen…

Wat ging er mis en hoe lost de NBvV dat op?

  • U zag bij inschrijving een correct overzicht van de kosten. In de achterliggende software ten behoeve van onze incasso zat echter helaas een programmeerfout die ertoe geleid heeft dat wij een te laag bedrag geïncasseerd hebben. Wij ontvingen hierover al vragen.

Wij gaan dit oplossen door het geïncasseerde bedrag vandaag terug te storten en vervolgens een nieuwe incasso met het juiste bedrag te doen. U ziet op uw bankrekening dus binnenkort eerst een storting van ons, gevolgd door een nieuwe incasso voor het correcte bedrag zoals u dat bij u inschrijving gezien heeft. U HOEFT DUS DE INCASSO NIET ZELF TE STORNEREN!

  • Door een fout in het tentoonstellingsprogramma zijn de kooinummers verhaspeld. Indien u de u toegestuurde stickers zou gebruiken komen de vogels niet in de gewenste volgorde op de tentoonstelling. Dat kan natuurlijk niet en daarom zullen wij u in de week na kerst nieuwe formulieren en kooistickers toezenden. U ontvangt deze dan nog ruim op tijd voor de show.

LET OP: dit geldt alleen voor de wedstrijd, er zijn geen probleem bij de u toegestuurde formulieren voor de verkoopklasse – die kunt u dus gewoon gebruiken!

Het had niet zo moeten gaan. Daarvoor onze excuses. Ik meen er echter vanuit te mogen gaan dat wij er als vogelliefhebbers onder elkaar begrip voor hebben dat bij mensenwerk ook weleens iets fout kan gaan. Daarvoor onze hartelijke dank.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. In geval van vragen kunt u uiteraard bij het bondsbureau terecht.

Hans van der Stroom – hoofd bondsbureau