De keuring op NK2023 is achter de rug. De inzenders ontvangen hun digitale keurbrieven op dinsdag 10 januari tussen 12.00 en 17.00 uur in hun mailbox. Check ook uw spambox!

Het totale overzicht van prijswinnaars wordt niet op internet geplaatst i.v.m. privacyregelgeving. Het heeft dan ook geen zin om het bondsbureau hierover te bellen!

Het Hoofdbestuur en de commissie NK feliciteren alle prijswinnaars.

Het hoofdbestuur