De situatie rondom bedrijfsmatigheid zoals op de Facebookpagina van AVImarkt geschetst, is onjuist.
In het kort komt het op de volgende feitelijkheden neer:

Hobbyist
Op een vogelmarkt mag je als vogelliefhebber gerust een vogel aankopen en meenemen naar huis.
Dit doe je als particulier en niet bedrijfsmatig. Ook een liefhebber uit bijvoorbeeld het buitenland
mag gewoon vogels kopen voor het verbeteren van zijn eigen bestand en deze meenemen naar zijn
eigen huis. Hiervoor kun je een overdrachtsformulier downloaden op de website van de NBvV. De
meeste vogelmarkten hebben deze wel standaard klaar liggen. De Europese verordening is hierbij
niet van kracht.

Bedrijfsmatig
Buitenlandse handelaren moeten in eigen land de gezondheidsverklaringen (Traces) zelf regelen bij
hun eigen instantie. De NVWA kan dit bij aankomst controleren, zoals dit op de AVImarkt in oktober
gebeurd is. Vervolgens kunnen ze hun vogels gewoon verkopen op de markt.
Dit geldt ook voor buitenlandse liefhebbers die hun surplus vogels in Nederland willen verkopen. Ook
zij moeten een gezondheidsverklaring regelen. Lastig, maar het zijn de Europese regels die opgesteld
zijn om verspreiding van dierziekten te voorkomen. Niet meer en niet minder.
LID en NVWA controles
Tijdens de AVImarkt zijn alle buitenlandse handelaren gecontroleerd op de nieuwe regels. De
meesten voldeden niet aan de regels en hebben een waarschuwing gekregen. Van slechts 1
hobbymatige fokker weten we dat die ook een waarschuwing heeft gekregen, omdat hij veel kooien
met vogels ter verkoop had staan en uit het gesprek wat de NVWA met hem had werd de conclusie
getrokken dat hij bedrijfsmatig bezig was. De NBvV heeft deze persoon ondersteunt, zoals we dat
ook bij anderen doen. Tot nu toe loopt het steeds met een sisser af, slechts 1 zaak loopt in hoger
beroep bij de rechter.

Wat doet de NBvV?
De NBvV is in gesprek met zowel LNV en NVWA. De LID handhaaft namens de NVWA en daar hebben
we geen contacten mee. Samen met de andere bonden verenigd in KleindierNed hebben we dit aan
de orde gesteld bij het jaarlijkse overleg in Den Haag. Op 16 januari staat het begrip
Bedrijfsmatigheid op de agenda. Een dossier met verbaliseerde leden ligt reeds op de Haagse
burelen. Met KleindierNed is een brief opgesteld wat de basis moet worden voor een nieuwe
handhavingslijn.
Afgelopen oktober is er overleg geweest tussen een delegatie van vogelmarkt Hardenberg en de
NBvV op de burelen van NVWA in Zwolle. Dit gesprek zal nog een vervolg krijgen.
Juridische ondersteuning
Wanneer leden van de NBvV ten onrechte beschuldigd worden van bedrijfsmatig handelen i.v.m. het
verkopen van vogels tijdens Vogel2023 dan kunnen ze op alle hulp van de NBvV rekenen. Wanneer
dit tijdens de komende markt in Hardenberg of een andere bij de NBvV aangesloten vogelorganisatie
gebeurt gaat de NBvV de organisatie en het benadeelde individuele NBvV-lid juridisch ondersteunen.

 

Aanvulling

Leden van de NBvV die op een vogelmarkt (ook de AVImarkt) verbaliseerd worden, of thuis, wegens bedrijfsmatigheid kunnen zich melden bij het bondsbureau. Zij kunnen rekenen op ondersteuning en advies.

De bond en Vogelmarkt Hardenberg hebben een aantal vragen uitstaan bij de nvwa.

Samen met KleindierNed praten we in januari op het ministerie over dit punt. De wetgever en de uitvoerende diensten spreken elkaar tegen en handelen soms niet volgens afspraak en dat is waar wij tegenaan lopen. Daarom is het voor ons ook zo moeilijk om een hard antwoord te geven. De instanties werken elkaar tegen en vermalen ons…. Voor ons net zo frusterend als voor jullie.

Dus stop met het rondstrooien van beschuldigingen, veronderstellingen, en het verspreiding van nog meer mist. Het leidt ons heel erg af en kost heel veel energie… En wij doen ook wat we kunnen als vrijwilligers. Heb wat geduld aub. Op het volgende NK is de commissie Dierenwelzijn aanwezig om met u van gedachten te wisselen.

De NBvV doet wat ie kan.

Hoofdbestuur