In het kader van transparant bestuur deelt het hoofdbestuur van de NBvV mede dat de bondsraad op zaterdag 22 februari 2020, na onderzoek en advies van de tuchtcommissie, Dhr. J.v.O, te O, unaniem heeft geroyeerd voor onbepaalde duur, met een minimum van vijf jaar. Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan wangedrag (belediging, smaad en bedreiging).
Betrokkene is geroyeerd op grond van artikel 3 lid 1, 2 en 4 van het huishoudelijk reglement NBvV.